Zasady montażu i użytkowania drewnianego parkietu balkonowego GUMI

Informacje ogólne

Deski GUMI przygotowane zostały z myślą o możliwie łatwym, szybkim i bezproblemowym montażu jako podłoga na balkony oraz małe tarasy, bez wykorzystania jakichkolwiek specjalistycznych narzędzi dodatkowych. Nasz system balkonowo-tarasowy wykonany jest z wytrzymałego naturalnego drewna THERMOJESION i został fabrycznie pokryty naturalnym, ochronnym olejem wodnym, zawierającym pigment kolorystyczny.

Duże Tarasy lub balkony (patrz. „duże tarasy”), tarasy posiadające obróbki schodów,  balkony których kształty są nieregularne (skosy lub łuki), a także takie które posiadają inne cechy niemożliwe do uwzględnienia w KALKULATORZE mogą wymagać zastosowania dodatkowych narzędzi i w przypadku takich powierzchni, przed dokonaniem zakupu, konieczny jest każdorazowo kontakt z działem handlowym Producenta lub Dystrybutora.   

Montaż krok po kroku

KROK 1
        Przed przystąpieniem do układania Parkietu Tarasowego GUMI przeczytaj w całości niniejszy dokument i przygotuj:

 • wydruk z pliku pdf , zawierający plan balkonu lub tarasu oraz układ desek;
 • rękawiczki ochronne;
 • nożyk lub inne ostre narzędzie do docięcia skrajnych łączników.

KROK 2
Przygotuj powierzchnię, na której będą układane deski. W celu uniknięcia uszkodzeń desek należy usunąć wszelkie luźno zalegające zanieczyszczenia, pył oraz piasek. Dodatkowo należy usunąć wszelkie pozostałości po pracach tynkarskich i budowlanych. (patrz. pkt „Podłoże – Wymagania dot. powierzchni”)
 KROK 3
Zapoznaj się z wydrukowanym planem podłogi balknowej GUMI, a następnie rozpocznij układnie desek kierując się  w stronę od wejścia ku jego zewnętrznym brzegom.
Deski należy łączyć jedynie za pomocą Łączników GUMI. Aby usprawnić układanie tarasu, obróć kilka desek otworami do góry (zwróć przy tym uwagę żeby nie zabrudzić ani nie uszkodzić ryflowanej strony desek), połącz je ze sobą, zgodnie z układanym wzorem, a następnie dołącz je do reszty podłogi tarasowej GUMI.
W razie trudności z łączeniem części, należy sprawdzić czy Łączniki GUMI zostały prawidłowo rozmieszczone. Wszystkie elementy powinny do siebie doskonale pasować.
        Otwory w skrajnych deskach po obrysie tarasu uzupełnia się, dociętymi wcześniej,  połówkami Łączników.
KROK 4
Po ułożeniu wszystkich desek podłoga balkonowa lub tarasowa jest gotowa do użytkowania. W razie konieczności, jeżeli podczas montażu, deski uległy zabrudzeniu, można taras dodatkowo oczyścić (patrz pkt „Czyszczenie Tarasu”).

Montaż – dodatkowe informacje

 • Niedopuszczalne jest przytwierdzanie na stałe systemu Gumi do powierzchni tarasu. Gumi został zaprojektowany jako „system pływający”.
 • Pod żadnym pozorem nie należy uderzać w deski młotkiem ani innymi twardymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do ich trwałego uszkodzenia.
 • GUMI jako podłoga balkonowa może funkcjonować jedynie w obrębie (w obrysie) balkonu lub tarasu. Niedpouszczalne jest aby deski wystawały luźno poza jego obrys, pozostając bez jakiegokolwiek podparcia.

Użytkowanie podłogi na balkonie lub tarasie

 • Należy unikać pozostawiania przez dłużysz czas i w bezpośredniej styczności z deskami przedmiotów metalowych, mogą one pozostawić trwałe zabrudzenia/ślady na deskach,
 • Należy zapewnić odizolowanie elementów tarasu lub balkonu od roślinności. Bezpośredni kontakt roślin z deskami Parkietu Tarasowego GUMI  prowadzi do przyspieszonej biodegradacji drewna. Szczególnie istotne jest zabezpieczenie podłogi przed przerastaniem roślinności pomiędzy deskami.
 • W razie konieczności przykrycia powierzchni (np. prace remontowo-malarskie) najlepiej zastosować tekturę lub karton. Długotrwałe pokrycie podłogi balkonowej materiałem nieprzepuszczalnym dla powietrza może spowodować silne i trwałe różnice w barwie pomiędzy przykrytą i odkrytą jej częścią.
 • Poza okresem zimowym (zabezpieczenie przed zaleganiem śniegu) nie należy przykrywać tarasu folią lub innym materiałem nieprzepuszczalnym dla powietrza.
 • Podłogę ułożoną na tarasie lub balkonie powinno użytkować się w obuwiu.

Czyszczenie drewna na balkonie lub tarasie

Powierzchnia tarasu GUMI może być myta przy użyciu miękkiej szczotki i wody. Dopuszcza się wykorzystanie łagodnych chemicznych środków czyszczących, dedykowanych do olejowanych tarasów drewnianych. Niewskazane jest stosowanie środków przeznaczonych do podłóg instalowanych wewnętrz pomieszczeń. Podłogę balkonową wykonaną z desek Thermojesionowych w systemie GUMI należy traktować jako taras zewnętrzny.
Oprócz mycia, należy na bieżąco, za pomocą miękkiej szczotki, usuwać  z powierzchni podłogi wszelkie zanieczyszczenia takie jak piasek, liście, igliwie. Należy także, ewentualnie, usuwać nagromadzony piasek, igliwie (itp…) który, blokuje swobodnego odpływu wody opadowej spod desek GUMI.
W okresie zimowym zalegający śnieg powinien być na bieżąco usuwany – uważnie aby nie uszkodzić powierzchni desek. Do usuwania śniegu nie można używać soli ani żadnych środków chemicznych.

Pielęgnacja  

Staraj się, aby powierzchnia tarasu lub balkonu była czysta i sucha. Zwracaj uwagę na przetarcia oleju oraz drobne odpryski. Są to sygnały, iż powierzchnię podłogi należy wkrótce zabezpieczyć nową warstwą oleju. Częstotliwość zabiegów konserwacyjnych uzależniona jest od lokalizacji tarasu, stopnia zużycia oraz narażenia na słońce i deszcz. Jakość, wygląd i trwałość tarasu GUMI w dużym stopniu zależy jego prawidłowej i regularnej pielęgnacji.
 Częstotliwość pielęgnacji (wymagana w okresie gwarancyjnym) jest szczegółowo  określona w Karcie Gwarancyjnej.      
Konserwacja tarasu powinna być przeprowadzona w zależności od stopnia zużycia warstwy powierzchniowej desek. W przypadku powstania wyraźnych przetarć, zaszarzeń oraz ubytków w warstwie oleju ochronnego konieczne jest wykonanie najpierw tzw. ODSZARZANIA z wykorzystaniem  ogólnodostępnych środków chemicznych zwanych odszarzaczami do drewna (zgodnie z instrukcją producenta), a następnie nałożenie za pomocą pędzla lub ściereczki nowej warstwy oleju ochronnego. W celu odświeżenia, niezniszczonej warstwy oleju, należy jedynie umyć taras wodą i miękką szczotką, a po całkowitym wyschnięciu nałożyć pędzlem lub szmatką nową warstwę oleju, przy czym zawsze należy się stosować do zaleceń producenta danego środka do pielęgnacji/konserwacji.

Oleje – różne rodzaje olejów do pielęgnacji drewna

Przy okresowej pielęgnacji zalecane jest używanie dyspersyjnych olejów do drewna zawierających pigment barwiący. Olej z pigmentem barwiącym wyrównuje kolor powierzchni tarasu oraz dzięki temu, że stanowi barierę dla promieni UV, znacznie wydłuża proces patynowania (szarzenia) tarasów z naturalnego drewna.  

Przechowywanie

Jeżeli to możliwe, deski oraz łączniki należy przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu. W razie przechowywania na zewnątrz należy przykryć deski wodoodpornym przykryciem tak aby zabezpieczyć je przed opadami śniegu. Należy umożliwić swobodny obieg powietrza, aby zapobiec powstaniu wilgoci i pleśni oraz unikać ekspozycji na światło słoneczne powodujące utratę koloru.

Podłoże – wymagania dot. powierzchni

Podłoże powinno być równe i mieć zachowane spadki do odprowadzenia wody opadowej (standardowo 1-2 cm/mb). Taras GUMI jest podłogą „pływającą”  i adoptuje się do podłoża dlatego aby uzyskać zadowalający efekt końcowy należy usunąć wszelkie nieregularne, punktowe zgrubienia takie jak np. (zaschnięte pozostałości po tynku, grudy betonu, itp.). Podłoże powinno być stabilne mieć odpowiednią twardość tj. nie uginać się pod naciskiem stopy.
Taras GUMI standardowo może być układany na następujących typach podłoży: betonowe wylewki, płytki/gres/terakota, bezfazowa betonowa kostka brukowa, hydroizolacja EPDM.

Tolerancja wymiarowa tarasu

Rzeczywisty wymiar złożonego tarasu GUMI może nieznacznie różnić się od wymiaru tarasu zaprojektowanego w kalkulatorze. Dopuszczalne odchylenia to +/- 1 cm dla każdego z wymiarów na projekcie.

Duże tarasy

Tarasy dzieli się umownie na Tarasy Duże i Standardowe. Przyjmuje się, że duży, szeroki taras, to taki, w którym szerokość mierzona w poprzek desek jest większa niż 2,5 m (długość tarasu mierzona wzdłuż desek nie ma znaczenia – może być dowolna). KALKULATOR na stronie www automatycznie sprawdza każdy konfigurowany taras i wyświetla odpowiedni komunikat. Dodatkowo informacja o tym czy taras jest duży, podawana jest w pliku PDF generowanym przez KALKULATOR. Pamiętaj, że w przypadku Dużych Tarasów i tarasów ze schodami, przed zakupem konieczny jest kontakt z działem handlowym PRODUCENTA lub Dystrybutra w celu wypełnienia załącznika do Karty Gwarancyjnej „Zal. 1 Akceptacja tarasu”. 

Duże tarasy – szczeliny dylatacyjne

Przy projektowaniu i późniejszym układaniu Dużych Tarasów należy pamiętać o pozostawieniu na bokach tarasu odpowiednich szczelin dylatacyjnych, zalecenia co do wielkości szczelin dylatacyjnych znajdują się w „Zal 1 Akceptacja Tarasu” do Karty Gwarancyjnej.
Przy wzorze układania „cegiełka” i „rzędy” szczeliny dylatacyjne stosuje się tylko „na szerokości tarasu”, przy ścianach (słupkach balustrady,…) równoległych do kierunku układania desek. Muszą one wynosić co najmniej 1,5% szerokości tarasu w danym miejscu. Na „długości tarasu” szczeliny dylatacyjne nie są wymagane
Przy wzorze układania „kwadraty” szczeliny dylatacyjne powinny być pozostawione przy każdym z boków tarasu i wynosić co najmniej 1,5% wymiaru tarasu w danym miejscu.