GUMI 2015 ma bardzo szerokie zastosowanie i może być używany w wielu sytuacjach, w których wykorzystanie tradycyjnego tarasu byłoby bardzo kłopotliwe bądź wręcz niemożliwe.
Jedynym, istotnym ograniczenim dotyczącym możliwości zastosowania GUMI jest powierzchnia na jakiej może być układany.

Najogólniej mówiąc: powinna ona być równa, stabilna i nieodkształcająca się pod naciskiem łączników.

Zalecany jest spadek na poziomie ok. 2% do 3% umożliwiający swobodny odpływ wody.

Taras przeznaczony jest do układania na: twardej, płaskiej (równej) i pełnej powierzchni.

GUMI można układać więc na: wylewkach betonowych, na bezfugowych kostkach brukowychna istniejących płytkach tarasowych, na powierzchniach pokrytych izolacyjnymi powłokami EPDM (przy tarasach z odwróconą hydroizolacją), zielonych dachach.

Przy powierzchniach niewymienionych wyżej a spełniających warunki montażu zaleca się konsultację z producentem w celu ustalenia czy nie spowoduje ona ewentualnych komplikacji.